Viborg Arrest

Sct. Nicolajgade 1
8800 Viborg

Viborg Arrest har 26 pladser og ligger i Viborg midtby. Arresten huser overvejende varetægtsarrestanter.
De indsatte i Viborg Arrest har mulighed for at arbejde og for at deltage i undervisning. Det er desuden muligt at modtage misbrugsbehandling, mens man opholder sig i arresten. Ud over et værksted og en skolestue har arresten også et kondirum.

Kilde: DFK

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system