HJULSØGÅRD-FONDEN

Hjulsøgårdfonden har eksisteret siden 1985 og har opbygget en behandlingsfilosofi, hvorudfra misbrugeren lærer at udvikle en række kompetencer, der hjælper denne til at tage mere ansvar for eget liv, hvad angår fortid, nutid og fremtid.

Mangeårig erfaring med misbrugsbehandling

Unikt og effektivt behandlingstilbud

Søger at omfatte hele menesket

Garanti for behandling

Hjulsøgårdfonden

Hjulsøgårdfonden har eksisteret siden 1985 og har opbygget en behandlingsfilosofi, hvorudfra misbrugeren lærer at udvikle en række kompetencer, der hjælper denne til at tage mere ansvar for eget liv, hvad angår fortid, nutid og fremtid.

Hjulsøgårdfonden og Misbrugsbehandling

Vi opfatter misbrug som et multifaktorielt begreb, der indeholder biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle årsager. Misbruget opfattes derfor som et symptom på, at individet har udfordringer inden for et eller flere af disse spektre og kan derfor ses som en kompensatorisk strategi til at mestre egen livssituation.

Vi følger WHO´s sygdomsklassifikation ICD-10 af misbrug og afhængighed.

Vores behandling søger at omfatte hele mennesket, da det er et fysisk, psykisk, socialt og åndeligt/kulturelt væsen. Ideen er derfor at hjælpe individet til at blive mere tænkende, følende og handlende samt udvikler og udfolder sig under ansvar og hensyntagen til sine medmennesker og omgivelser.

Hjulsøgårdfonden og Kriminalforsorgen

Siden 2003 har Hjulsøgårdfonden haft en godt og tæt samarbejde med Kriminalforsorgen. Lige pt. står Hjulsøgårdfonden for behandlingen i flere af landets fængsler, arresthuse og en pension. Vi tilbyder behandling til afsonere og arrestanter, hvor behandlingen tilrettelægges på bedst mulig facon efter fængslet eller arresthusets rammer.

Vi udbyder et behandlingstilbud, hvor der både tages hensyn til den enkelte indsattes behov, men også sørger for, at kriminalforsorgens ansatte kan udføre deres arbejde gnidningsfrit.

Vores mangeårige erfaring med misbrugsbehandling i Kriminalforsorgens institutioner betyder, at vi i dag udbyder et unikt og effektivt behandlingstilbud, der sammen med Kriminalforsorgens øvrige resocialiseringsindsats, er med til at minimere den indsattes risiko for at vende tilbage til et liv med kriminalitet.

Vores erfaring viser, at denne indsats er essentiel for den indsatte under dennes afsoning mht. at opnå et kriminalitetsfrit liv.
I Danmark er der behandlingsgaranti for behandling ved misbrugsproblemer. Dette betyder, at misbrugeren har garanti for, at behandlingen påbegyndes inden 14 dage ved første henvendelse. Hjulsøgårdfonden lever selvfølgelig op til den garanti i de danske fængsler.

Aresthuse

Fængsler

Døgnbehandling

Efterbehandling

Silkeborg arrest Nørre Snede Fængsel Enner Mark Fængsel Odense Arrest Svendborg Arrest Aarhus Arrest Randers Arrest Viborg Arrest Herning Arrest Ringkøbing Arrest Holstebro Arrest Nykøbing Mors Arrest Hobro Arrest Aalborg Arrest Frederikshavn Arrest Assens Arrest pr. 1. oktober 2020 Kragskovhede Fængsel pr. 1. januar 2021 Møgelkær Fængsel

Kragskovhede Fængsel pr. 1. januar 2021

Kragskovhede Fængsel
Sindalvej 81
9981 Jerup

Møgelkær Fængsel

Møgelkærvej 15
7130 Juelsminde

Fængsler


Ambulant misbrugsbehandling
Vi har ansvaret alt ambulant misbrugsbehandling på Enner Mark Fængsel og Nr. Snede Fængsel. Der tilbydes ambulant misbrugsbehandling på alle afdelinger i fængslerne.

Arresthuse


Motivations- og forbehandling
Vi tilbyder motivations- og forbehandling i 4 af Kriminalforsorgens Arresthuse, nemlig Silkeborg, Odense, Svendborg og Arresten på Enner Mark Fængsel.

Enner Mark


Femmeren, døgnbehandling
Døgnbehandlingen FEMMEREN på Enner Mark Fængsel, hvor der udover stoffri primærbehandling og efterbehandling også er en skærmet indslusningsafdeling for dem der har behov for en afgiftning..

Kværndrup


Pension Kværndrup
efterbehandling

I samarbejde med det øvrige personale på Pension Kværndrup tilbyder vi efterbehandling, i forbindelse med udslusning gennem pensionen til samfundet.

FÆNGSLER

Vi har ansvaret for alt ambulant misbrugsbehandling på Enner Mark Fængsel og Nr. Snede Fængsel. Der tilbydes Ambulant Misbrugsbehandling på alle afdelinger i fængslerne.

Femmeren, Enner Mark Fængsel
Døgnbehandling

På Døgnbehandlingen, FEMMEREN i Enner Mark Fængsel, er der ikke kun en sektion for Stoffri Primærbehandling, men også en skærmet afgiftningssektion for de indsatte, der har behov for en afgiftning.

Enner Mark Fængsel

Ambulant behandling er et behandlingstilbud til afsonere, hvor vi udbyder ugentlige individuelle terapeutiske samtaler med indsatte. For at den indsatte har gennemført behandlingsforløbet, skal den indsatte have været igennem 10 individuelle samtaler. Såfremt at den indsatte efter de 10 samtaler stadig vil have gavn af behandlingen, kan behandlingsperioden forlænges, indtil det ikke opleves som nødvendigt længere.

Udover individuelle samtaler tilbyder vi også vores gruppeforløb Compass. I ComPass skaber vi muligheden for at de indsatte sammen i en gruppe, kan have fokus på emner som motivation & mål, erkendelse af misbrug, angst & håndtering af følelser, vaner & kedsomhed, værdier, risikosituationer og drømme for fremtiden. Vores gruppeforløb foregår som ugentlige samtaler, i 3 timer af gangen, og er et ekstra tilbud som supplerer vores individuelle ambulante behandlingstilbud.

I vores ambulante behandling, har vi tre grundlæggende udgangspunkter, som behandleren tilrettelægger behandlingsmål og tilbud ud fra til den indsatte: Motivationstilbuddet, substitutionstilbuddet og det ambulante tilbud.

Motivationstilbuddet henvender sig til afsonere, som har et overforbrug af stoffer eller alkohol, hvor dette udgør et ikke-erkendt misbrug. Her arbejdes der i terapien med den indsattes selvindsigt og med at skabe en forståelse for konsekvenser af misbruget.

Substitutionstilbuddet henvender sig til afsonere, som modtager et substitutionspræparat under afsoning – fx metadon eller suboxone. Her arbejdes der med at skabe en stabil social situation og med at afklare behandlingsbehovet og ønsket, således at der kan iværksættes den bedst mulige indsats under og efter afsoning.

Det ambulante tilbud henvender sig til afsonere som har et erkendt misbrug af alkohol og stoffer. I dette tilbud arbejdes der mod alkohol/stoffrihed eller mod en minimering af misbrug. Dette gøres blandt andet ved at undersøge, hvilken funktion alkoholen/stofferne har haft for den indsatte, og derfra arbejde med de bagvedliggende årsager til, at den indsatte har indgået i et misbrug.

Som en del af alle tre ovenstående behandlingstilbud, er det også muligt for den indsatte at få NADA akupunktur, som bruges til at minimere abstinenser, uro og angst.

Den ambulante behandling er omfattet af behandlingsgarantien stillet af serviceloven og sundhedsloven, og vi opfylder de krav der stilles herunder. Det betyder, at man som misbruger ved første henvendelse, har garanti for at behandlingen påbegyndes inden 14 dage.
I alle vores behandlingstilbud er vores mål at hjælpe den indsatte med at tage det første skridt på vejen imod at leve uden misbrug og kriminalitet i fremtiden.

Nørre Snede Fængsel

I Nørre Snede Statsfængsel udbyder Hjulsøgårdfonden ambulant misbrugsbehandling i både i den åbne og lukkede del af fængslet.

Ambulant behandling
Ambulant behandling er et behandlingstilbud til afsonere, hvor vi udbyder ugentlige individuelle terapeutiske samtaler med indsatte. For at den indsatte har gennemført behandlingsforløbet, skal den indsatte have været igennem 10 individuelle samtaler. Såfremt at den indsatte efter de 10 samtaler stadig vil have gavn af behandlingen, kan behandlingsperioden forlænges, indtil det ikke opleves som nødvendigt længere.

Udover individuelle samtaler tilbyder vi også vores gruppeforløb Compass og Contact. I vores gruppeprogrammer skaber vi muligheden for at de indsatte sammen i en gruppe, kan have fokus på emner som motivation & mål, erkendelse af misbrug, angst & håndtering af følelser, vaner & kedsomhed, værdier, risikosituationer og drømme for fremtiden. Vores gruppeforløb foregår som ugentlige samtaler, i 3 timer af gangen, og er et ekstra tilbud som supplerer vores individuelle ambulante behandlingstilbud.

I vores ambulante behandling, har vi tre grundlæggende udgangspunkter, som behandleren tilrettelægger behandlingsmål og tilbud ud fra til den indsatte: Motivationstilbuddet, substitutionstilbuddet og det ambulante tilbud.

Motivationstilbuddet henvender sig til afsonere, som har et overforbrug af stoffer eller alkohol, hvor dette udgør et ikke-erkendt misbrug. Her arbejdes der i terapien med den indsattes selvindsigt og med at skabe en forståelse for konsekvenser af misbruget.

Substitutionstilbuddet henvender sig til afsonere, som modtager et substitutionspræparat under afsoning – fx metadon eller suboxone. Her arbejdes der med at skabe en stabil social situation og med at afklare behandlingsbehovet og ønsket, således at der kan iværksættes den bedst mulige indsats under og efter afsoning.

Det ambulante tilbud henvender sig til afsonere som har et erkendt misbrug af alkohol og stoffer. I dette tilbud arbejdes der mod alkohol/stoffrihed eller mod en minimering af misbrug. Dette gøres blandt andet ved at undersøge, hvilken funktion alkoholen/stofferne har haft for den indsatte, og derfra arbejde med de bagvedliggende årsager til, at den indsatte har indgået i et misbrug.

Som en del af alle tre ovenstående behandlingstilbud, er det også muligt for den indsatte at få NADA akupunktur, som bruges til at minimere abstinenser, uro og angst.

Den ambulante behandling er omfattet af behandlingsgarantien stillet af serviceloven og sundhedsloven, og vi opfylder de krav der stilles herunder. Det betyder, at man som misbruger ved første henvendelse, har garanti for at behandlingen påbegyndes inden 14 dage.

I alle vores behandlingstilbud er vores mål at hjælpe den indsatte med at tage det første skridt på vejen imod at leve uden misbrug og kriminalitet i fremtiden.

ARRESTHUSE

Hjulsøgårdfonden varetager i tæt samarbejde med Kriminalforsorgen misbrugsbehandlingen i flere af landets arresthuse.

Læs mere om de forskellige fængsler og rammerne for vore behandlingstilbud herunder…

.

Silkeborg Arrest

I Silkeborg Arrest udbyder vi to typer af ambulant behandling:
Individuel behandling og gruppebehandling.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

Odense Arrest

I Silkeborg Arrest udbyder vi to typer af ambulant behandling:
Individuel behandling og gruppebehandling.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

Svendborg Arrest

I Silkeborg Arrest udbyder vi to typer af ambulant behandling:
Individuel behandling og gruppebehandling.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

Enner Mark Arrest

I Silkeborg Arrest udbyder vi to typer af ambulant behandling:
Individuel behandling og gruppebehandling.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

EFTERBEHANDLING

Tilbage til samfundet – men hvordan?
Efterbehandlingen udenfor murene – en mulighed?

.

Pension Kværndrup

Udslusning og efterbehandling er nødvendige elementer for en vellykket resocialisering og er det afgørende trinbræt til livet efter afsoning og/eller behandling. Derfor er udslusning og efterbehandling en naturlig og vigtig del af Hjulsøgårdfondens filosofi.

Hjulsøgårdfonden har pr. 1. september 2017 fået ansvaret for Efterbehandlingen på Pension Kværndrup mens det øvrige personale på Pensionen varetager det øvrige der er omkring en vellykket udslusning.

Behandlingen er tilrettelagt ud fra Hjulsøgårdfondens behandlings filosofi og den erfaring der allerede ligger på Pension Kværndrup og er for de klienter der har været indskrevet i behandling under afsoning.

Efterbehandlingens indhold består af individuelle samtaler og gruppeterapi. Den kan kombineres med arbejde, uddannelse eller praktik og således tilpasses hjælpen og støtten de udfordringer beboeren kan møde som stoffri, i overgangen til et liv i frihed.

Samtidig fokuseres der på at bygge videre på de gode forandringer der allerede er skabt i beboerens liv, så denne står bedst muligt rustet efter endt afsoning.

Hjulsøgårdfonden tilbyder opfølgning efter henholdsvis 1 og 6 måneder efter endt afsoning.

Det er et krav, for at bo på pensionen samt deltage i efterbehandlingen, at man kan lægge rene urinprøver.

For at blive udstationeret til pensionen, skal der være et formål såsom at passe arbejde eller uddannelse, at have tættere kontakt til sin familie, eller at skabe et nyt netværk.

Derbliver tilknyttet en kontaktperson, der følger forløbet, og som beboeren samarbejder med i forhold til de udfordringer der måtte være. Det kan eksempelvis være bolig, økonomi, netværk og fritidsinteresser.

Som ansøger skal man have lyst til selv at gøre en indsats for en stof- og kriminalitets fri tilværelse og vi lægger vægt på at vi sammen skaber et godt miljø, hvor tryghed og tillid er vigtige elementer.

Pensionen er beliggende på Sydfyn, i smukke og rolige omgivelser med Egeskov Slot som nærmeste nabo og nær offentlig transport.

Der er plads til 16 beboere. Man har eget værelse men deler køkken og bad. Vi modtager både mænd og kvinder.

For at søge om at komme på Pension Kværndrup, skal man kontakte sin socialrådgiver og sammen udfylde ansøgningsskemaet via dette linket.