Svendborg Arrest

Tinghusgade 41
5700 Svendborg

Svendborg Arrest er et lille arresthus med 22 pladser. Arresthuset blev bygget i 1880 og ligger centralt i Svendborg sammen med det tidligere domhus. Svendborg Arrest hører under Institution Odense Å, som også omfatter KiF Svendborg/Odense og Odense Arrest.

Hverdagen i arresten

Arresten huser et mindre værksted, hvor op til 4 indsatte har mulighed for at arbejde, herudover er det muligt at lave varierende arbejde på cellen. Dette kan være lettere samlearbejde, sortering samt fletning af julestjerner. På hver etage er der derudover udnævnt en gangmand, der står for den daglige rengøring, samt en vaskevand der står for at vaske de indsattes tøj.

Det er ikke muligt at lave egen mad i arresten, hvorfor deles mad tre gange dagligt. Arresthuset får ugentlige besøg af en lokal købmand, hvor det er muligt at købe mad og snacks til eget forbrug. Ud over købmanden, kommer der også en bibliotekar, hvor det er muligt at låne bøger og blade, samt frisør og præst.

I kælderen har den indsatte mulighed for at træne og løbe på løbebånd. På gårdturene, der foregår en time dagligt, er der derudover opstillet bordtennisborde og dart. Det er også muligt at låne forskellige brætspil, som kan anvendes på gårdturen eller på cellen i forbindelse med fællesskab med medindsat. Det er forskelligt, hvilke fælleskabsmuligheder der er, men som udgangspunkt kan fælleskabs-aftaler indgås indtil kl 19.00.

Ud over det uniformerede personale, huser arresten også en skolelærer, sygeplejerske, læge, psykiater, socialrådgivere, samt misbrugsbehandling.

Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingen er varetaget af psykologer og psykoterapeuter, og omfatter både individuel terapi samt gruppeterapi. 

Misbrugsbehandlerne hilser på alle nye i arresten, således at alle nye bliver bekendt med behandlingstilbuddet. Målet er ved denne samtale, at få afklaret den indsattes behov og motivation for en stoffri tilværelse, eller reduktion af misbrug.

Den indsatte har også mulighed for, at henvende sig til sin kontaktperson eller socialrådgiver, såfremt der ønskes behandling.

I den individuelle terapi tages der udgangspunkt i den enkeltes livssituation og mål for behandlingen, hvor der i gruppeterapien arbejdes ud fra en fastsat manual med temaer som, misbrugets funktion, omfang, kognitionsteoretisk tilgang til misbrug samt stress. Hen mod løsladelse eller overførsel til anden institution gennemgås fremtidige behandlingsmuligheder med den indsatte, således, at den indsatte er bekendt med de muligheder og tilbud, der er fremadrettet.

Den indsatte har mulighed for at deltage i både forbehandling, samt en forlænget forbehandling. Forbehandlingen indeholder 6 sessioner gruppe samt 6 individuelle samtaler, og afsluttes med diplom for gennemførelse af Hjulsøgårdfondens CrossRoads gruppeforløb. Det forlængede forbehandlings program kan fortsætte så længe den indsatte er motiveret, og der profiteres af behandlingen.     

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system