Silkeborg Arrest

Christian VIII’s Vej 2 C 
8600 Silkeborg

Silkeborg Arrest har 20 pladser. Arresten blev opført omkring år 1919. Arresten har et gårdtursareal, et lille værksted og et multirum, der bl.a. bruges til fritid, skole og gudstjeneste.

De indsatte kan primært beskæftige sig med cellearbejde i arresten. Der tilbydes undervisning hver mandag og mulighed for misbrugsbehandling to gange om ugen – både individuel behandling og gruppeterapi. Arresten samarbejder med Røde Kors’ besøgsvenner som et tilbud til indsatte med et lille personligt netværk.

Der serveres tre måltider om dagen i arresten. Maden leveres fra Sdr. Omme Fængsel. Det er muligt at handle via en lokal købmand en gang om ugen.

Kilde: DfK

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system