Ringkøbing Arrest

Danmarksgade 6
9900 Frederikshavn

Ringkøbing Arrest har 16 pladser. Arresten bliver fortrinsvis brugt til varetægtsarrestanter.

Arresten blev bygget i 1918 og ligger i udkanten af byen tæt på Ringkøbing Fjord. Arresten deler bygning med lokalpolitiet i Ringkøbing.

I Ringkøbing Arrest kan man udføre celle- og værkstedsarbejde. Arresten tilbyder desuden skoleundervisning, ligesom det er muligt at komme i misbrugs- og motivationsbehandling for alkohol- og narkotikamisbrug.

Kilde: DFK

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel