Randers Arrest

Møllestræde 8
8900 Randers

Randers Arrest har 43 pladser. Randers Ting- og Arresthus blev indviet i 1862 og knejser over byen med sine takkede gavle i gammel gotisk stil.

Randers Arrest er et kategori 2 arresthus, hvilket betyder, at det har et særligt højt sikkerhedsniveau. Arresten modtager hovedsageligt varetægtsarrestanter, men har til tider også afsonere af fængselsdomme.

De indsatte kan arbejde på arrestens værksted eller på cellen. Der er desuden tilknyttet en folkeskolelære til arresten, som står for undervisning på folkeskoleniveau. Det er også muligt at modtage misbrugsbehandling i arresten.

Kilde: DFK

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system