Døgnbehandling Afd. HI (Mælkebøtten) Nr. Snede Fængsel

Afdeling HI (Mælkebøtten) er en døgnbehandlings-afdeling for afsonere, hvor vi tilbyder misbrugsbehandling til hårdt belastede mandlige misbrugere. Afdeling H-I består af et lukket fængselsafsnit med plads til 20 indsatte fordelt på to gange, hvor det er tilladt at indtage ordineret substitutionsmedicin. Afdeling H-I er dermed ikke en helt stoffri afdeling, men sidemisbrug tolereres ikke.

Der skal ikke aflægges ren urinprøve for at komme på afdeling HI.

Behandlerteam fra Hjulsøgårdfonden, består af henholdsvis psykoterapeuter og psykologer. Der er en behandler-betjent til rådighed i hverdagen, og vi har et tæt tværfagligt samarbejde med fængselspersonalet og afdelingens sagsbehandler. Endvidere er der fast tilknyttet en psykiater, der vil være til rådighed for den indsatte på afdelingen hver 14. dag, og hvor det er muligt f.eks. at drøfte og justere substitutionsbehandling eller anden medicinsk behandling i forlængelse af psykometriske undersøgelser.

Vi tilbyder misbrugsbehandling gennem en struktureret hverdag med aktiviteter som er fastlagt i et ugeprogram. Når den indsatte ankommer på afdeling H-I, får han tildelt en primærbehandler, som har ansvaret for hans behandling og individuelle samtaleforløb. I de første sessioner udfyldes behandlingsdokumentation og en behandlingsplan i samarbejde med den indsatte. Ugeprogrammet for afdeling H-I indeholder aktiviteter som:

Ugeaktiviteter

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler  
  • NADA-øreakupunktur (mod abstinenser, stress og uro mm.)
  • Gåture
  • Mulighed for motion
  • Gangmøde
  • Madlavning og fællesspisning
  • Fælles rengøring
  • Socialt samvær

Der er yderligere mulighed for at dyrke motion, træne både i hallen og i afdelingens motionsrum, male/tegne, spille bordtennis og pool mm.  

I de individuelle samtaler tilbyder vi ugentlige enesamtaler med én primær misbrugsbehandler, hvor der arbejdes ud fra en personlig arbejdsplan og med fokus på de problematikker, der knytter sig til den enkelte, f.eks. en afklaring af, hvorfor den indsatte har haft brug for rusmidler og hvilke forandringsmuligheder der er.

I vores gruppeforløb arbejder vi med temaerne: kriminalitet og misbrug, almindelig daglig livsførelse, og forandring og livskvalitet/problemløsnings gruppeterapi. Dette betyder at vi i gruppesammenhæng berører emner som f.eks. motivation og mål, erkendelse af misbrug, håndtering af følelser, værdier, risikosituationer, og drømme for fremtiden – emner som favner det hele menneske. Vores gruppeforløb foregår 4 dage om ugen á 1,5 timer af gangen.

Dagligdagen på afdeling HI bærer præg af en miljøterapeutisk grundstruktur, hvor fokus er på samvær og kontakt behandlere og indsatte imellem i en genkendelig og forudsigelig ramme. Dette med henblik på bedst muligt at skabe et trygt læringsmiljø og grobund for udvikling af den indsattes kompetencer og ressourcer.

Dagligdagen er normalvis præget af et godt sammenhold mellem de indsatte, en uhøjtidelig atmosfære, samt en hverdag, hvor behandlere og betjente spiser daglige måltider sammen med de indsatte. Særlige kendetegn ved afdeling H-I er nøgleord som rummelighed, accept og plads til forskellighed. Dette indebærer blandt andet, at den indsatte for så vidt muligt rummes og støttes i eventuelle udfordringer han måtte have udover sit misbrug, fx i forhold til madlavning, ADL, sociale kompetencer, dobbeltdiagnose mm.

Vi forventer at den indsatte er motiveret for misbrugsbehandling, deltager aktivt i behandlingen og forsøger at tage medansvar for egen positive forandring. Derfor har vi en forventning om, at den indsatte forsøger at være åben og imødekommende ift. behandlingen. Desuden har vi yderligere en forventning om, at den indsatte er i stand til eller kan tilegne sig evnen til at udvise rummelighed, accept og gensidig respekt for medindsatte, og har lysten til at bidrage til et godt socialt sammenhold.

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system