Pension Kværndrup

Bøjdenvej 35 
Egeskov 
5772 Kværndrup

Pensionen er en udslusningspension for indsatte, der er ved at have afsonet deres dom og er klar til at komme ud i samfundet igen.

Der er på Pension Kværndrup plads til 16 beboere, som afsoner den sidste del af deres straf. Beboerne bor på enkeltmandsstuer.

På pensionen har man selvforplejning og betaler husleje.

Pension Kværndrup fungerer primært som efterbehandlings- og udslusningspension for tidligere misbrugere. De fleste beboere har gennemført primær misbrugsbehandling under deres ophold i fængslerne, og der tilbydes misbrugsefterbehandling leveret af ekstern leverandør.

Pensionen er bemandet med socialpædagoger, socialrådgiver og fængselsbetjente.

Pension Kværndrups historie går tilbage til 1999, hvor man startede pensionen i en afdeling på Søbysøgård Fængsel. I 2001 flyttede pensionen til Kværndrup.

Pensionen ligger i naturskønne omgivelser.

Klide: DfK

Efterbehandling

Efterbehandlingens indhold består af individuelle samtaler og gruppeterapi. Den kan kombineres med arbejde, uddannelse eller praktik og således tilpasses hjælpen og støtten de udfordringer beboeren kan møde som stoffri, i overgangen til et liv i frihed.

Læs mere

Foldere

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel

Ophold / Efterbehandling
Pension Kværndrup