Odense Arrest

Tinghusgade 2 
5000 Odense C

Odense Arrest

Arresten har 69 pladser og er placeret centralt i Odense bag byens gamle domhus. Den gamle del af arresten er opført i 1861.

Hverdagen i arresten

Arresten huser et mindre værksted, hvor op til 12 indsatte har mulighed for at arbejde, herudover er det muligt at lave varierende arbejde på cellen. På hver etage er der derudover udnævnt en gangmand, der står for den daglige rengøring.

Det er ikke muligt at lave egen mad i arresten, hvorfor der deles mad ud fra køkkenet tre gange dagligt. Arresthuset får ugentlige besøg af en lokal købmand, hvor det er muligt at købe mad og snacks til eget forbrug. Ud over købmanden, kommer der også en bibliotekar, hvor det er muligt at låne bøger og blade, samt frisør og præst.

 

I kælderen har den indsatte mulighed for at træne og løbe på løbebånd. På gårdturene, der foregår en time dagligt, er der derudover opstillet bordtennisborde. Det er også muligt at låne forskellige brætspil, som kan anvendes på gårdturen eller på cellen i forbindelse med fællesskab med medindsat.

Ud over det uniformerede personale, huser arresten også en skolelærer, sygeplejerske, læge, psykiater, socialrådgivere, samt misbrugsbehandling.

Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingen er varetaget af psykologer og psykoterapeuter, og omfatter både individuel terapi samt gruppeterapi. Misbrugsbehandlerne hilser på alle nye i arresten, så alle nye bliver bekendt med behandlingstilbuddet. Målet er ved denne samtale at få afklaret den indsattes behov og motivation for en stoffri tilværelse, eller reduktion af misbrug.

Den indsatte har også mulighed for at henvende sig til sin kontaktperson eller socialrådgiver, hvis der ønskes behandling.

 

I den individuelle terapi tages der udgangspunkt i den enkeltes livssituation og mål for behandlingen, hvor der i gruppeterapien arbejdes ud fra en fastsat manual med temaer som, misbrugets funktion, omfang, tilgang til misbrug, stress mm. Hen mod løsladelse eller overførsel til anden institution gennemgås fremtidige behandlingsmuligheder med den indsatte, således, at den indsatte er bekendt med de muligheder og tilbud, der er fremadrettet.

Den indsatte har mulighed for at deltage i både basis gruppeforløb, samt et forlænget forløb. Basisforløbet indeholder 6 sessioner gruppe samt 6 individuelle samtaler, og afsluttes med diplom for gennemførelse af Hjulsøgårdfondens CrossRoad gruppeforløb. Det forlængede program kan fortsætte så længe den indsatte er motiveret, og der profiteres af behandlingen.     

Som supplement til misbrugsbehandlingen anvendes ligeledes NADA øreakupunktur og magnetiske NADA-kugler, der har positiv indvirkning på abstinenser, psykisk trang, angst, søvn, samt øger velværen. I et vist omfang er det muligt at modtage NADA, mens det afklares om den indsatte er klar og motiveret for misbrugsbehandling.

I Odense Arrest tilbyder vi flg. behandlingsydelser

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system