Holstebro Arrest

Nørregade 25
7500 Holstebro

Holstebro Arrest har 14 pladser. Arresten bliver fortrinsvis brugt til varetægtsarrestanter. Holstebros råd- og arresthus blev opført i 1847 og ligger i Holstebros bymidte.

I Holstebro Arrest kan man udføre celle- og værkstedsarbejde. Arresten har desuden en skolestue, hvor en fast tilknyttet skolelærer står for undervisningen. Det er også muligt at komme i misbrugs- og motivationsbehandling for alkohol- eller narkotikamisbrug.

Kilde: DFK

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system