her er vi

På nedenstående kort fremgår det, hvor vi har ansvaret for levering af misbrugsbehandlingen på Kriminalforsorgens institutioner

Arresthuse

Motivations- og Forbehandling

Fængsler

Ambulant misbrugsbehandling
Døgnbehandling

Silkeborg arrest Nørre Snede Fængsel Enner Mark Fængsel Odense Arrest Svendborg Arrest Aarhus Arrest Randers Arrest Viborg Arrest Herning Arrest Ringkøbing Arrest Holstebro Arrest Nykøbing Mors Arrest Hobro Arrest Aalborg Arrest Frederikshavn Arrest Assens Arrest pr. 1. oktober 2020 Kragskovhede Fængsel pr. 1. januar 2021 Møgelkær Fængsel

Kragskovhede Fængsel pr. 1. januar 2021

Kragskovhede Fængsel
Sindalvej 81
9981 Jerup

Møgelkær Fængsel

Møgelkærvej 15
7130 Juelsminde

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system