her er vi

På nedenstående kort fremgår det, hvor vi har ansvaret for levering af misbrugsbehandlingen på Kriminalforsorgens institutioner

Arresthuse

Motivations- og Forbehandling

Fængsler

Ambulant misbrugsbehandling
Døgnbehandling

Silkeborg arrest Nørre Snede Fængsel Enner Mark Fængsel Odense Arrest Svendborg Arrest Aarhus Arrest Randers Arrest Viborg Arrest Herning Arrest Ringkøbing Arrest Holstebro Arrest Nykøbing Mors Arrest Hobro Arrest Aalborg Arrest Frederikshavn Arrest Assens Arrest pr. 1. oktober 2020 Kragskovhede Fængsel pr. 1. januar 2021

Silkeborg arrest

Nørre Snede Fængsel

Enner Mark Fængsel

Odense Arrest

Svendborg Arrest

Aarhus Arrest

Randers Arrest

Viborg Arrest

Herning Arrest

Ringkøbing Arrest

Holstebro Arrest

Nykøbing Mors Arrest

Hobro Arrest

Aalborg Arrest

Frederikshavn Arrest

Assens Arrest pr. 1. oktober 2020

Kragskovhede Fængsel pr. 1. januar 2021

Kragskovhede Fængsel
Sindalvej 81
9981 Jerup

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel