Forbehandling forlænget

Den forlængede forbehandling er misbrugsbehandling til arrestanter, som har gennemført de 12 sessioner af forbehandlingen og som er blevet vurderet til at ville have fortsat profit af misbrugsbehandlingen. Der er ikke nogen grænse for hvor længe klienten må være indskrevet i den forlængede forbehandling, da det op til behandleren og klienten hvor længe de oplever at behandlingen er gavnlig.

I den forlængede forbehandling vil der typisk være fokus på tilbagefaldsforebyggelse og identifikation af risikosituationer for tilbagefald. Dertil er der også mulighed for at modtage forlænget gruppebehandling af crossroad programmet, som udgøres af yderligere 6 sessioner med fokus på temaer som tilbagefald, stress, relationer, kriminalitet samt et valgfrit emne

CrossRoads er et gruppebehandlingsprogram vi har udviklet til arrestanter med fokus på at skabe motivation for at blive stoffri.

Gruppeprogrammets sidste del består af 6 sessioner, der underbygger det der er arbejdet med i forbehandlingen og giver arrestanten endnu mere indblik i sine misbrugsproblematikker.

 

Foldere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system