Enner Mark Arrest

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel med meget høj grad af sikkerhed. Det blev indviet i 2006 og er et af Danmarks mest moderne fængsler.

Fængslet består af fem uafhængige og fritliggende afsnit med plads til i alt 235 indsatte. Det er planlagt som en spredt, lav bebyggelse, hvor præget af institution nedtones. Byggeriet er fleksibelt med mulighed for sektionering, hvor de indsatte opdeles i mindre grupper. Samtidig er sikkerheden høj med en 6 meter høj og 1400 meter lang ringmur omkring fængslet og 300 overvågningskameraer.

Enner Mark erstattede det gamle Horsens Statsfængsel og blev i 2008 tildelt Horsens Kommunes arkitekturpris.

Enner Mark Fængsel udgør Institution Enner Mark. Institutionschef er Annette Bækgaard Jakobsen.

 

Vi udbyder to typer af ambulant behandling:
Individuel behandling og gruppebehandling.

I vores individuelle misbrugsbehandling tilbyder vi ugentlige individuelle samtaler, hvor vi arbejder med at afklare, hvorfor den indsatte har haft brug for stoffer og hvilke forandringsmuligheder der er.

 

 

I vores gruppeforløb CrossRoad, får den indsatte ugentlige samtaler i grupperegi. I grupperne arbejdes der med temaer som motivation & mål, erkendelse af misbrug, misbrugets funktion, stress og sammenhænge mellem tanker, følelser & handlinger. Vi har udviklet dette forbehandlingsprogram specielt til arrestanter, som ønsker at gribe muligheden for forandring.