Crossroad

Crossroad er et gruppebehandlingsprogram vi har udviklet til arrestanter med fokus på at skabe motivation for at blive stoffri.

Gruppeprogrammets første del udgøres af 6 session, der gradvis giver arrestanten mere indblik i sine misbrugsproblematikker.

Session 1: Omhandler mål og motivation,hvor der er fokus på at skabe tryghed i gruppen og vække de enkelte deltagers interesse for fællesskab, nysgerrighed, gensidig interesse, selvafsløring og motivation for forandring. Der anvendes teorier og metoder fra den kognitive terapi herunder forandringshjulet, som er grundlæggende for Hjulsøgårdfondens misbrugsbehandling. Der skabes indsigt i motivationens naturlige processer samt hvordan man fremmer og fastholder sin motivation. Slutteligt tydeliggøres der hvor den enkelte deltagers motivation befinder sig sådan denne kan starte sin udviklingsproces.

Session 2: Omhandler erkendelsen af misbrug og omfanget af forbrug/misbrug. Hvor formålet er at den enkelte deltager får mere indsigt i omfanget af sit forbrug/misbrug. Dertil ønskes der at give deltagerne en større forståelse af begreberne forbrug, misbrug og afhængighed i relation til betydningen af adfærd og tanker ud fra den kognitive diamant. Målet er at deltageren får mere motivation for at skabe en forandring hos sig selv samt foretager en personlig stillingtagen til hvorvidt denne har et forbrug, misbrug og/eller afhængighed.

Session 3: Omhandler misbrugets og dets funktion. Formålet er at give deltagerne indsigt i hvilken funktion deres misbrug har haft og gøre deltagerne mere bevidste om, at misbruget ses mere som en funktion af noget i fortiden frem for blot et behov, mål eller ønske i sig selv. Målet er derfor at igangsætte en proces hvor deltageren bliver mere opmærksom på, hvad misbruget har dækket over.

Session 4: Omhandler sammenhængen mellem tanke-følelse-krop-handling,hvor deltagerne bliver mere bevidste om hvordan disse hænger sammen samt hvilken betydning det har for deres misbrug.

Session 5: Omhandler stress og angst. Formålet er at give deltagerne mere viden om stress, stresssymptomer og stressreaktioner, da det kan have haft en vis indflydelse på udviklingen af stofmisbruget. Derfor er der yderligere fokus på at udvikle og styrke sunde og konstruktive strategier til reducering af stress og dermed tydeliggøre hvordan misbrug og stress kan hænge sammen set ud fra den enkelte deltagers personlige reaktionsmønstre. Målet er at deltagerne lære at opdage og erkende egne stresstilstande og dermed kunne afhjælpe egen stress på konstruktive måder.

Session 6: omhandler evaluering og afslutning.