CrossRoad – Forlænget

Crossroad forlænget

Session 7: omhandler relationer. Formålet er at kortlægge klientens forskellige personlige sociale relationer, bevidstgøre betydningen og værdien af de personlige relationer samt bevidstgøre relationerne indflydelse og konsekvenser i forhold til livsførelse, valg og misbrug. Målet er at klienten skal blive i stand til at kunne betragte og vurdere egne relationer, træffe egne valg ud fra hvilke relationer der er gode og givende samt hvilke der er det modsatte. Slutteligt oparbejdes der kompetence til at søge, opdyrke og passe sunde relationer.

Session 8: omhandler misbrugets konsekvenserhvor formålet er at skabe større bevidsthed omkring misbrugets udvikling og konsekvenser. Dertil at få mere indsigt i sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger i relation til misbruget samt omverdenens reaktion herpå. Ligeledes er der fokus på at fremme bevidstheden omkring risikofaktorer med henblik på nye handlemuligheder. Målet med sessionen er at klinten får mere indsigt i egne mønstre, grundlæggende forståelse for og erkendelse af eget misbrug samt er med til at fremme det personlige ansvar for egen indflydelse i forhold til misbrug

Session 9: Er et valgt frit tema udfra en vurdering hvad der vil være godt til den aktuelle gruppe

Session 10: årsager til misbruget hvor formålet er at klienten bliver bevidst om årsager til at han har et misbrug. Målet er at få en grundigere forståelse af egen misbrugshistorie og dele årsager og muligvis finde ud af, at de årsager der har været udslagsgivende for eget misbrug ikke er unikke eller anderledes men muligvis er delt af andre i gruppen.

Session 11: Omhandler Risikosituationer og advarselssignaler, hvor formålet er, at deltageren bliver undervist i og får en opmærksomhed på personlige højrisikosituationer. Målet er at deltageren bliver bekendt med egne risikosituationer og derved bliver styrket i at bremse et kommet tilbagefald.

Session 12: Evaluering og afslutning.