Assens Arrest

Toftevej 29
5610 Assens

Assens Arrest åbner igen i efteråret 2020 og Hjulsøgårdfonden vil tilbyde misbrugsbehanling til arresthusets indsatte fra 1. oktober 2020

 

Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingen bliver varetaget af psykologer og psykoterapeuter, og omfatter både individuel terapi samt gruppeterapi.

Misbrugsbehandlerne hilser på alle nye i arresten, således at alle nye bliver bekendt med behandlingstilbuddet. Målet er ved denne samtale, at få afklaret den indsattes behov og motivation for en stoffri tilværelse, eller reduktion af misbrug.

Den indsatte har også mulighed for, at henvende sig til sin kontaktperson eller socialrådgiver, såfremt der ønskes behandling.

I den individuelle terapi tages der udgangspunkt i den enkeltes livssituation og mål for behandlingen, hvor der i gruppeterapien arbejdes ud fra en fastsat manual med temaer som, misbrugets funktion, omfang, kognitionsteoretisk tilgang til misbrug samt stress. Hen mod løsladelse eller overførsel til anden institution gennemgås fremtidige behandlingsmuligheder med den indsatte, således, at den indsatte er bekendt med de muligheder og tilbud, der er fremadrettet.

Den indsatte har mulighed for at deltage i både forbehandling, samt en forlænget forbehandling. Forbehandlingen indeholder 6 sessioner gruppe samt 6 individuelle samtaler, og afsluttes med diplom for gennemførelse af Hjulsøgårdfondens CrossRoads gruppeforløb. Det forlængede forbehandlings program kan fortsætte så længe den indsatte er motiveret, og der profiteres af behandlingen.     

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system