Indslusningen – Afgiftning

Indslusningen er et misbrugsbehandlingstilbud, som henvender sig til mandlige indsatte, der skal afsone i lukkede regi. For at komme i betragtning til vores tilbud, skal der være et ønske om at blive stoffri og samtidig et aktivt valg om at trappe ud af lægeordineret medicin. Indsatte som vælger døgntilbuddet skal derfor være indstillet på og have et ønske om at stabiliseret deres medicinering, sådan de i fremtiden kan afsone på en almindelig afdeling. 

Alle indsatte kan søge om afgiftning, da der ikke skelnes mellem alder, etnicitet, tro eller kriminalitet. Dog er der andre krav, som afgør om en indsat vurderes ikke-egnet til at indgå i afgiftningen. Fx; hvis den indsatte ikke taler eller forstår dansk, har svære psykiske lidelser, eller er udvisningsdømt.

 

Hvordan kommer man ind på indslusningen?

Indsatte, som har ansøgt om at deltage i afgiftningen, skal først til en individuel visitationssamtale, hvortil der er udarbejdet et visitationsskema. Dette skema er med til at sikre, at vi har den tilstrækkelige viden om den indsatte i forhold til bl.a. medicin, straflængde, m.m. Ligeledes sikres der, at den indsatte er tilstrækkeligt informeret om grundlæggende ting ved at deltage i afgiftningen. Det vurderes, om den indsatte er egnet i forhold til målgruppen, den eksisterende kultur på afdelingen etc. Visitationssamtalen holdes som udgangspunkt af en betjent og en behandler fra afdelingen.

Behandlingens omfang og varighed

Den indsatte må blive i afgiftningen så længe, det har et behandlingsmæssigt formål. Længden afhænger af flere faktorer, herunder nedtrapnings- eller udtrapningsplanen, det nuværende funktionsniveau samt målsætningen/formålet med behandlingsforløbet. Fx om den indsatte ønsker; at klargøre sig til primærbehandlingen, at komme tilbage til en almindelig afdeling bagefter, eller som et led i tilbagefaldsbehandling.

 

 

I indslusningen tilbydes der både individuelle samtaler og gruppeforløb, da vi mener, at man opnår den bedste effekt af misbrugsbehandling ved at kombinere de to behandlingsmetoder. Desuden vil der være et stort fokus på miljøterapi, undervisning/psykoedukation, træning af sociale og relationelle færdigheder m.m.

Mål med behandling

Formålet med afgiftningen er primært at give et tilbud til afsonere, der har behov for at blive nedtrappet eller udtrappet af lægeordineret medicin og/eller misbrug under lægefaglig kontrol. Derudover er det en afdeling, hvor man kan observere og afklare de indsatte, der endnu ikke vurderes egnet til primærbehandlingen, men som har et ønske herom. Afgiftningen kan ligeledes giver mulighed for tilbagefaldsbehandling samt en mere rolig start på (døgn)behandlingen til de indsatte, som har behov for dette.

 

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system