Aarhus Arrest

Christiansgade 1
8000 Aarhus C

Aarhus Arrest har 66 pladser. Ting- og arresthuset er fra 1906 og ligger midt i Aarhus by.

Arresten huser primært varetægtsarrestanter, men til tider også afsonere i kortere perioder.

Indsatte har mulighed for at arbejde i arresten. De kan lave montage- og pakkearbejde på cellerne. Arresten producerer også trævarer på bestilling, for eksempel bord- og bænkesæt, på arrestens værksted, hvor der normalt kan være op til otte indsatte. De indsatte har desuden mulighed for at deltage i skoleundervisning på forskellige niveauer.

De indsatte bliver tilbudt forbehandling til misbrugsbehandling og samtale med en socialrådgiver. Arresten har en sygeplejerske ansat, og der er tilknyttet en læge, en psykiater og en præst.

De indsatte kan deltage i fritidsaktiviteter og benytte arrestens bibliotek.

Kilde: DFK

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system