Efterbehandling EMF

Målgruppen

Hjulsøgårdfondens efterbehandling er et behandlingstilbud til afsonere, som har gennemført primærbehandlingen og ønsker at arbejde videre med sig selv et sted, hvor intensiteten for behandlingen er lavere, og hvor der er flere muligheder for at foretage sig ting, der ligger ud over behandlingen. Alle indsatte, uanset alder, etnicitet, tro eller kriminalitet kan søge om at komme i efterbehandling. Derudover gælder samme krav som i primærbehandlingen, som er hhv. indsatte, der ikke taler eller forstår dansk, indsatte, hvor der ses svære psykiske lidelser og indsatte, der aktuelt får ordineret substitutionspræparater eller anden form for afhængighedsskabende medicin.

Ved forespørgsel om en plads i efterbehandlingen er det personalegruppen på døgnafdelingen, der vurderer ansøgers egnethed på baggrund af blandt andet vedkommendes adfærd, udvikling og tilgang til afdelingen/behandlingen gennem tiden i primærbehandlingen.

Behandlingens omfang og varighed

Den indsatte kan blive i efterbehandlingen indtil planlagt udskrivning/løsladelse/overførsel til anden institution mm., hvorfor der reelt set ikke findes en tidsbegrænsning inden for denne ydelse. Den indsatte deltager i to ugentlige gruppebehandlinger (mandag og fredag) og en ugentlig gruppeterapi for efterbehandlingsgruppen. Som supplement er der også mulighed for at deltage i individuel ambulant misbrugsbehandling, da det ville kunne forbedre effekten af gruppebehandlingen (punkt 1).

For at gennemføre efterbehandlingen skal den indsatte desuden have udarbejdet et personligt projekt samt en opgave omhandlende egen personlig udvikling gennem behandlingsforløbet. I den resterende tid indgår den indsatte i beskæftigelse i fængslet, skole, AMU eller lignende. Udover dette indgår den indsatte i efterbehandlingen i samme program og under samme betingelser, regler og rammer, som de indsatte i primærbehandlingen. I efterbehandlingen ligger det primære fokus på at vedligeholde den sunde og stoffrie hverdag samt på at forberede den indsatte på at blive udsluset til samfundet.

Der er således et udpræget fokus på tiden efter løsladelsen (risikosituationer og tilbagefaldsforebyggelse) samt på personlige målsætninger for fremtiden. Således kan varigheden i efterbehandlingen også variere alt efter omfanget af det personlige projekt, resterende tid til løsladelse/overflytning eller andre faktorer. Det er dog vigtigt, at den indsatte agerer som kulturbærer for den samlede behandlingsafdeling og giver sine personlige erfaringer videre til de andre. Hermed forventes det, at den indsatte i efterbehandlingen stadig er aktiv deltagende i hverdagen/fritiden/kulturen på afdelingen.

Mål med behandling

Formålet med efterbehandlingen er overordnet set at gøre den indsatte klar til et liv efter afsoning (uden stoffer og kriminalitet). I den forbindelse bliver der tilrettelagt en personlig og individuel plan for den videre behandling, som er målrettet den pågældendes ressourcer og udfordringer (punkt 2).

Når behandling er færdig evalueres der på behandlingen, sådan vi i Hjulsøgårdfonden kan holde et konstant fokus på at forbedre os (punkt 3). 

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel