Efterbehandling EMF

Målgruppen

Efterbehandlingen er et behandlingstilbud til afsonere, som har gennemført primærbehandlingen i forhold til misbrug og ønsker at arbejde videre med sig selv et sted, hvor intensiteten for behandlingen er lavere, og hvor der er flere muligheder for at foretage sig ting, der ligger ud over behandlingen.

Alle indsatte, uanset alder, etnicitet, tro eller kriminalitet, kan søge om at komme i efterbehandling. Dog skal følgende krav være opfyldt; indsatte skal kunne tale og forstå dansk, der må ikke forekomme svære psykiske lidelser, indsatte må ikke aktuelt få ordineret substitutionspræparater eller anden form for afhængighedsskabende medicin.

Ved forespørgsel om en plads i efterbehandlingen er det personalegruppen på døgnafdelingen, der vurderer ansøgers egnethed på baggrund af bl.a. vedkommendes adfærd, udvikling og tilgang til afdelingen/behandlingen gennem tiden i primærbehandlingen.

Behandlingens omfang og varighed

Den indsatte kan blive i efterbehandlingen indtil planlagt udskrivning/løsladelse/overførsel til anden institution m.m., hvorfor der reelt set ikke findes en tidsbegrænsning for denne ydelse. I efterbehandlingen deltager den indsatte i to ugentlige gruppeforløb (mandag og fredag) samt en ugentlig gruppeterapi for efterbehandlingsgruppen. Som supplement er der også mulighed for at deltage i individuel ambulant misbrugsbehandling.

I den resterende tid indgår den indsatte i beskæftigelse i fængslet, skole, AMU eller lignende. Udover dette indgår den indsatte i efterbehandlingen i samme program og under samme betingelser, regler og rammer, som de indsatte i primærbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at den indsatte agerer som kulturbærer for den samlede behandlingsafdeling og giver sine personlige erfaringer videre til de andre. Hermed forventes det, at den indsatte i efterbehandlingen stadig er aktiv deltagende i hverdagen/fritiden/kulturen på afdelingen.

 

For at gennemføre efterbehandlingen skal den indsatte have udarbejdet et personligt projekt samt en opgave omhandlende egen personlig udvikling gennem behandlingsforløbet. Varigheden i efterbehandlingen kan dog variere alt efter omfanget af det personlige projekt, resterende tid til løsladelse/overflytning eller andre faktorer.

Mål med behandling

Formålet med efterbehandlingen er overordnet set at gøre den indsatte klar til et liv efter afsoning uden misbrug og kriminalitet. I efterbehandlingen ligger det primære fokus således på at vedligeholde den sunde hverdag uden rusmidler samt på at forberede den indsatte på at blive udsluset til samfundet. Der er i behandlingen et udpræget fokus på tiden efter løsladelsen samt de personlige målsætninger for fremtiden, for at minimere risikoen for tilbagefald.

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system