Ambulant Misbrugbehandling

Ambulant behandling

Ambulant behandling er et behandlingstilbud til afsonere, hvor vi udbyder ugentlige individuelle terapeutiske samtaler med indsatte. For at den indsatte har gennemført behandlingsforløbet, skal den indsatte have været igennem 10 individuelle samtaler. Såfremt at den indsatte efter de 10 samtaler stadig vil have gavn af behandlingen, kan behandlingsperioden forlænges, indtil det ikke opleves som nødvendigt længere.

Udover individuelle samtaler tilbyder vi også vores gruppeforløb Compass og Contact. I vores gruppeprogrammer skaber vi muligheden for at de indsatte sammen i en gruppe, kan have fokus på emner som motivation & mål, erkendelse af misbrug, angst & håndtering af følelser, vaner & kedsomhed, værdier, risikosituationer og drømme for fremtiden. Vores gruppeforløb foregår som ugentlige samtaler, i 3 timer af gangen, og er et ekstra tilbud som supplerer vores individuelle ambulante behandlingstilbud.

I vores ambulante behandling, har vi tre grundlæggende udgangspunkter, som behandleren tilrettelægger behandlingsmål og tilbud ud fra til den indsatte: Motivationstilbuddet, substitutionstilbuddet og det ambulante tilbud.

Motivationstilbuddet henvender sig til afsonere, som har et overforbrug af stoffer eller alkohol, hvor dette udgør et ikke-erkendt misbrug. Her arbejdes der i terapien med den indsattes selvindsigt og med at skabe en forståelse for konsekvenser af misbruget.

Substitutionstilbuddet henvender sig til afsonere, som modtager et substitutionspræparat under afsoning – fx metadon eller suboxone. Her arbejdes der med at skabe en stabil social situation og med at afklare behandlingsbehovet og ønsket, således at der kan iværksættes den bedst mulige indsats under og efter afsoning.

Det ambulante tilbud henvender sig til afsonere som har et erkendt misbrug af alkohol og stoffer. I dette tilbud arbejdes der mod alkohol/stoffrihed eller mod en minimering af misbrug. Dette gøres blandt andet ved at undersøge, hvilken funktion alkoholen/stofferne har haft for den indsatte, og derfra arbejde med de bagvedliggende årsager til, at den indsatte har indgået i et misbrug.

Som en del af alle tre ovenstående behandlingstilbud, er det også muligt for den indsatte at få NADA akupunktur, som bruges til at minimere abstinenser, uro og angst.

I alle vores behandlingstilbud er vores mål at hjælpe den indsatte med at tage det første skridt på vejen imod at leve uden misbrug og kriminalitet i fremtiden.

Compass er udviklet med afsæt i Hjulsøgårdfondens døgnbehandlingsmanual ”Complet”.

Den er udviklet henover de sidste 6 år og er til afsonere, der har et misbrug og som ønsker ambulant misbrugshandling.

Compass er udviklet som et misbrugsbehandlingsprogram med mål om at deltageren opnår motivation og evne til at ophøre eller nedsætte sit misbrug. 

 

 

Vi har udviklet et 8 sessioners mindfulnessprogram – Contact. Dette forløb kan integreres i alle de behandlingsydelser vi tilbyder

Programmet består af konkrete øvelser, der i forskningen viser en god indvirkning på angst, søvnbesvær, tankemylder og stress.

Ligeledes er øvelserne effektfulde værktøjer til at udvikle selvberoligende strategier ved stærke følelser, herunder angst og vrede.

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system