Enner Mark Fængsel

Frodesdalsvej 3 
8700 Horsens

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel med meget høj grad af sikkerhed. Det blev indviet i 2006 og er et af Danmarks mest moderne fængsler.

Fængslet består af fem uafhængige og fritliggende afsnit med plads til i alt 235 indsatte. Det er planlagt som en spredt, lav bebyggelse, hvor præget af institution nedtones.

Byggeriet er fleksibelt med mulighed for sektionering, hvor de indsatte opdeles i mindre grupper. Samtidig er sikkerheden høj med en 6 meter høj og 1400 meter lang ringmur omkring fængslet og 300 overvågningskameraer.

Enner Mark erstattede det gamle Horsens Statsfængsel.

Kilde: DfK

På Enner Mark Fængsel tilbyder vi flg. former for Misbrugsbehandling

Ambulant behandling

Døgnbehandling

Forbehandling

Hjulsøgårdfondens forbehandling er en misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvori der fokuseres på temaer som erkendelse af misbrugets omfang, misbruget funktion, selvmedicinering, tilbagefaldsforebyggelse osv.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Hjulsøgårdfondens forlængede forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville kunne profitere af behandlingen.  

Læs mere

Ambulant Misbrugsbehandling

Ambulant behandling er et behandlingstilbud til afsonere, hvor vi udbyder ugentlige individuelle terapeutiske samtaler med indsatte. For at den indsatte har gennemført behandlingsforløbet, skal den indsatte have været igennem 10 individuelle samtaler.

Læs mere

Afgiftning - døgnbehandling

Afgiftningen er et tilbud til mandlige afsonere, der har behov for at blive udtrappet af lægeordineret medicin og/eller misbrug.

Inden indskrivning på FEMMEREN

Læs mere

FEMMEREN - døgnbehandling

FEMMEREN er for afsonere, der har eller har haft et forbrug/misbrug af rusmidler, men som nu ønsker stof- og/eller alkoholfrihed, og derfor er klar til at påbegynde en forandringsproces under deres afsoning.

Programmet på FEMMEREN fuldt akkrediteret

Læs mere

Efterbehandling - døgnbehandling

Efterbehandlingen er for afsonere, der er ”færdigbehandlede” i forhold til misbrug, men som har brug for yderligere udvikling af fx sociale kompetencer.  Målet er at vedligeholde den sunde livsstil.

Læs mere

Foldere 

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system