her er vi

På nedenstående kort fremgår det, hvor vi har ansvaret for levering af misbrugsbehandlingen på Kriminalforsorgens institutioner

Arresthuse

Motivations- og Forbehandling

Fængsler

Ambulant misbrugsbehandling
Døgnbehandling

Pension

Efterbehandling

Silkeborg arrest Nørre Snede Fængsel Enner Mark Fængsel Odense Arrest Svendborg Arrest Pension Kværndrup Pr. 1. januar 2020, Aarhus Arrest Pr. 1. januar 2020, Randers Arrest Pr. 1. januar 2020, Viborg Arrest Pr. 1. januar 2020, Herning Arrest Pr. 1. januar 2020, Ringkøbing Arrest Pr. 1. januar 2020, Holstebro Arrest Pr. 1. januar 2020, Nykøbing Mors Arrest Pr. 1. januar 2020, Hobro Arrest Pr. 1. januar 2020, Aalborg Arrest Pr. 1. januar 2020, Frederikshavn Arrest

Silkeborg arrest

Nørre Snede Fængsel

Enner Mark Fængsel

Odense Arrest

Svendborg Arrest

Pension Kværndrup

Pr. 1. januar 2020, Aarhus Arrest

Pr. 1. januar 2020, Randers Arrest

Pr. 1. januar 2020, Viborg Arrest

Pr. 1. januar 2020, Herning Arrest

Pr. 1. januar 2020, Ringkøbing Arrest

Pr. 1. januar 2020, Holstebro Arrest

Pr. 1. januar 2020, Nykøbing Mors Arrest

Pr. 1. januar 2020, Hobro Arrest

Pr. 1. januar 2020, Aalborg Arrest

Pr. 1. januar 2020, Frederikshavn Arrest

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel

Ophold / Efterbehandling
Pension Kværndrup