MISBRUGSBEHANDLING I HJULSØGÅRDFONDEN

Her kan du læse mere om vores tilgang til misbrugsbehandling samt vores forskellige misbrugsbehandlingstilbud.

Misbrugsbehandling tilpasset den konkrete målgruppe

Målrettede og effektive behandlingstilbud

Garanti for behandling

Hjulsøgårdfondens tilgang til misbrugsbehandling er at møde klienten, lige præcis der hvor han er, uden fordomme og hjælpe ham videre til det liv, han gerne vil leve, på den bedst mulige måde.

Hos Hjulsøgårdfonden ser vi klientens misbrug som et symptom på noget, der ikke fungerer i klientens liv, eller en strategi, han har benyttet, for at komme igennem en svær hverdag, men som ikke længere er hensigtsmæssig for ham.

Derfor er vores mål at støtte og hjælpe klienten videre i processen med at skabe en forandring i sit liv, hvor det bliver muligt for ham;

 • at få en bedre forståelse for misbruget
 • at nedsætte indtaget af rusmidler
 • at blive stof- og/eller alkoholfri
 • at forebygge fremtidige tilbagefald
 • m.m.

Der kan være mange årsager til, at klienten er endt i et misbrug af enten alkohol og/eller stoffer;

 • oplevelser i livet, som klienten ønsker at glemme
 • følelser, som er svære for klienten at håndtere eller rumme
 • flugten fra en virkelighed, som klienten ikke trives i
 • vanskeligheder i sociale sammenhænge
 • selvmedicinering i forhold til psykiske udfordringer
 • m.m.

Vores store erfaring med misbrugsbehandling har gjort os specialiserede i at tage hånd om lige netop klientens problemstillinger. Derfor arbejder vi ikke kun med, hvor meget af et bestemt rusmiddel klienten indtager, men også de underliggende årsager til, at klienten føler behovet for at indtage disse rusmidler, da vi har erfaring for, at denne tilgang er mere langtidsholdbar.

Nedenfor kan du læse en mere detaljeret beskrivelse af vores forskellige behandlingstilbud.

Forbehandling

Forbehandling

Forbehandling er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, hvis fokus er på opbygning af motivation for at arbejde med misbruget.

Læs mere

Forbehandling forlænget

Forbehandling forlænget er et misbrugsbehandlingstilbud til arrestanter, som har gennemført forbehandlingen og er blevet vurderet til fortsat at ville have gavn af behandling. 

Læs mere

Ambulant behandling

Ambulant Misbrugsbehandling

Ambulant misbrugsbehandling er et behandlingstilbud til afsonere, som består af ugentlige, individuelle samtaler. Gennemførsel af behandlingsforløbet sker efter 10 samtaler, hvorefter forlængelse er mulig.

Læs mere

Døgnbehandling

Nr. Snede Fængsel afd. HI - døgnbehandling

Afdeling HI (Mælkebøtten) er en døgnbehandlingsafdeling for afsonere, hvor vi tilbyder misbrugsbehandling til hårdt belastede, mandlige misbrugere. Afdeling HI består af et lukket fængselsafsnit med plads til 20 indsatte fordelt på to gange, hvor det er tilladt at indtage ordineret substitutionsmedicin. Afdeling HI er dermed ikke en helt stoffri afdeling, men sidemisbrug tolereres ikke.

Læs mere

Enner Mark Fængsel - Indslusning døgnbehandling

Afgiftningen er et tilbud til mandlige afsonere, der har behov for at blive udtrappet af lægeordineret medicin og/eller misbrug.

Læs mere

Enner Mark Fængsel - FEMMEREN - døgnbehandling

FEMMEREN er for afsonere, der har eller har haft et forbrug/misbrug af rusmidler, men som nu ønsker stof- og/eller alkoholfrihed, og derfor er klar til at påbegynde en forandringsproces under deres afsoning.

Læs mere

Enner Mark Fængsel - Efterbehandling - døgnbehandling

Efterbehandlingen er for afsonere, der er ”færdigbehandlede” i forhold til misbrug, men som har brug for yderligere udvikling af fx sociale kompetencer. Målet er at vedligeholde den sunde livsstil.

Læs mere

Gruppeprogrammer

Gruppeprogrammer

I Hjulsøgårdfonden har vi udviklet en rækker gruppeprogrammer til brug i vores forskellige behandlingstilbud

Læs mere

Ansøgningsskema til vores Misbrugsbehandlingsafdelinger

på Enner Mark Fængsel, Nr. Snede Fængsel, Kragskovhede Fængsel, Møgelkær Fængsel

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system