I Hjulsøgårdfonden har vi mere end 30 års erfaring med misbrugsbehandling. 

De sidste 17 år har vi specialiseret os i at tilbyde vores behandling til Kriminalforsorgen.

Om Hjulsøgårdfonden

Hjulsøgårdfonden er en non-profit organisation, hvis grundlæggende vision er at hjælpe mennesker med at starte en forandringsproces, der kan være med til at danne grundlaget for et nyt liv.

Vores misbrugsbehandling

Hjulsøgårdfondens tilgang til misbrugsbehandling er at møde klienten, lige præcis der hvor han er, uden fordomme og hjælpe ham videre til det liv, han gerne vil leve, på den bedst mulige måde.

Om Hjulsøgårdfonden

Hjulsøgårdfonden har eksisteret siden 1985 og har opbygget en behandlingsfilosofi, hvorudfra misbrugeren lærer at udvikle en række kompetencer, der hjælper denne til at tage mere ansvar for eget liv, hvad angår fortid, nutid og fremtid.

Om misbrugsbehandlingen

Vi opfatter misbrug som et multifaktorielt begreb, der indeholder biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle årsager. Misbruget opfattes derfor som et symptom på, at individet har udfordringer inden for et eller flere af disse spektre og kan derfor ses som en kompensatorisk strategi til at mestre egen livssituation.

Hjulsøgårdfonden og Kriminalforsorgen

Siden 2003 har Hjulsøgårdfonden haft et godt og tæt samarbejde med Kriminalforsorgen, hvorved vi i dag tilbyder misbrugsbehandling til både afsonere og arrestanter i flere af landets fængsler og arresthuse.

 I Hjulsøgårdfonden er vi specialiserede i at integrere misbrugsbehandlingen i hverdagen og rammerne indenfor murerne, således den indsattes individuelle behov kan opfyldes samtidig med, at Kriminalforsorgens ansatte kan udføre deres arbejde gnidningsfrit.

 Vores mangeårige erfaring med misbrugsbehandling i Kriminalforsorgens institutioner betyder, at vi i dag tilbyder unikke og effektive behandlingstilbud, der sammen med Kriminalforsorgens øvrige resocialiseringsindsats er med til at minimere den indsattes risiko for at vende tilbage til et liv med kriminalitet.

Nyt fra Hjulsøgårdfonden


Foldere

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel