Vi har mere end 30 års erfaring i at tilbyde misbrugsbehandling.
Dette kombineret med altid at være opmærksom på, hvordan nyeste forskning og viden
kan integreres i de mange års erfaring indenfor området.

De sidste 15 år har vi specialiseret os i at tilbyde vores ydelser til Kriminalforsorgen

Om Hjulsøgårdfonden

Hjulsøgårdfonden har eksisteret siden 1985 og har opbygget en behandlingsfilosofi, hvorudfra misbrugeren lærer at udvikle en række kompetencer, der hjælper denne til at tage mere ansvar for eget liv, hvad angår fortid, nutid og fremtid.

Om misbrugsbehandlingen

Vi opfatter misbrug som et multifaktorielt begreb, der indeholder biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle årsager. Misbruget opfattes derfor som et symptom på, at individet har udfordringer inden for et eller flere af disse spektre og kan derfor ses som en kompensatorisk strategi til at mestre egen livssituation.

Om Hjulsøgårdfonden

Hjulsøgårdfonden har eksisteret siden 1985 og har opbygget en behandlingsfilosofi, hvorudfra misbrugeren lærer at udvikle en række kompetencer, der hjælper denne til at tage mere ansvar for eget liv, hvad angår fortid, nutid og fremtid.

Om misbrugsbehandlingen

Vi opfatter misbrug som et multifaktorielt begreb, der indeholder biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle årsager. Misbruget opfattes derfor som et symptom på, at individet har udfordringer inden for et eller flere af disse spektre og kan derfor ses som en kompensatorisk strategi til at mestre egen livssituation.

Hjulsøgårdfonden og Kriminalforsorgen

Siden 2003 har Hjulsøgårdfonden haft en godt og tæt samarbejde med Kriminalforsorgen. Lige pt. står Hjulsøgårdfonden for behandlingen i flere af landets fængsler, arresthuse og en pension. Vi tilbyder behandling til afsonere og arrestanter, hvor behandlingen tilrettelægges på bedst mulig facon efter fængslet eller arresthusets rammer.

Vi udbyder et behandlingstilbud, hvor der både tages hensyn til den enkelte indsattes behov, men også sørger for, at kriminalforsorgens ansatte kan udføre deres arbejde gnidningsfrit.

Vores mangeårige erfaring med misbrugsbehandling i Kriminalforsorgens institutioner betyder, at vi i dag udbyder et unikt og effektivt behandlingstilbud, der sammen med Kriminalforsorgens øvrige resocialiseringsindsats, er med til at minimere den indsattes risiko for at vende tilbage til et liv med kriminalitet.

Vores erfaring viser, at denne indsats er essentiel for den indsatte under dennes afsoning mht. at opnå et kriminalitetsfrit liv.
I Danmark er der behandlingsgaranti for behandling ved misbrugsproblemer. 

Nyt fra Hjulsøgårdfonden

Ingen aktuelle ledige stillinger

Foldere

Ansøgningsskemaer

PDF-format der kan printes og udfyldes inden ansøgningen tastes og sendes gennem vores sikrede online system

Afd. HI (Mælkebøtten)
Nr. Snede Fængsel

Femmeren
Enner Mark Fængsel